Saturday , 18 August 2018

About admin

Seminari : “Pozita dhe nevojat e arsimit shqip në Mal të Zi”

Seminari : “Pozita dhe nevojat e arsimit shqip në Mal të Zi”

  PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Malin e Zi, më 14 dhe 15 qershor 2014 organizoi seminarin me temën “Pozita dhe nevojat e arsimit shqip në Malin e Zi”. Në seminar m ...

Read More »
Përfundimet nga seminari “Pozita dhe nevojat e arsimit shqip në Malin e Zi”

Përfundimet nga seminari “Pozita dhe nevojat e arsimit shqip në Malin e Zi”

Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Malin e Zi, më 14 dhe 15 qershor 2014 organizoi seminarin me temën “Pozita dhe nevojat e arsimit shqip në Malin e Zi”. Në seminar morën pjesë mësimdhënës të shkollav ...

Read More »
Qëndrimi i Këshillit për çështjen e Komunës së Malësisë/Tuzit

Qëndrimi i Këshillit për çështjen e Komunës së Malësisë/Tuzit

Kumtesë për Opinion Qëndrimi i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malin e Zi për çështjen e Komunës së Malësisë/Tuzit   Këshillit Kombëtar i Shqiptarëve në Malin e Zi, në mbledhjen e mbajtur me ...

Read More »
scroll to top