Sunday , 17 December 2017

About Faik Nika

Informate e dates 26.08.2014 per proceduren e regjistrimeve ne Universitetet e Shqiperise

Informate e dates 26.08.2014 per proceduren e regjistrimeve ne Universitetet e Shqiperise

Te nderuar, Informate Nga takimi qe zhvilluam sot ne Ministrin e Arsimit dhe Sportit ne Tirane, ju informojme se deri me 28.08.2014, duhet qe secili kandidat i interesuar per te ndjekur studimet ne Un ...

Read More »
Kërkesa e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit

Kërkesa e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit

Të nderuar po ju përcjellim kërkesën nga MAS-i: Ne vijim te procodurave te kerkuara per njesimin e diplomave dhe per te perfunduar nje simon e tyre ne menyre qe te respektohen afatet e regjistrimeve n ...

Read More »
Informatë për kandidatët për student në Universitetet e Shqipërisë 2014-2015

Informatë për kandidatët për student në Universitetet e Shqipërisë 2014-2015

KANDIDATËT PËR STUDENT NGA MALI I ZI TË CILËT DIFTESAT DHE DIPLOMËN E SHKOLLËS SË MESME I KANË TË SHKRUARA EDHE NË GJUHËN SHQIPE NUK KANË NEVOJË PËR PËRKTHIM GJATË PROCESIT  TË APLIKIMIT PËR : NJËVLER ...

Read More »
KËRKESË APLIKIMI  PËR NJËVLERSHMËRI DIPLOME TË SHKOLLËS SË MESME

KËRKESË APLIKIMI PËR NJËVLERSHMËRI DIPLOME TË SHKOLLËS SË MESME

Të gjithë të interesuarit për të ndjekur studimet në Universitetet e Shqipërisë në vitin akademik 2014- 2015 duhet që para se të aplikojnë në fakultetet përkatëse të dorzojnë dokumentet të noterizuara ...

Read More »
Kuotat e Universiteteve në Shqipëri 2014

Kuotat e Universiteteve në Shqipëri 2014

Të nderuar, Këtu mund të gjeni kuotat e caktuara nga Qeveria e Shqipërisë, në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar Shqiptar në Mal të Zi dhe Ambasadën e Shqipërisë në Podgoricë, për studentët shqiptar ng ...

Read More »
scroll to top