Të Fundit

Zgjatet afati për aplikime për elektor të KKSH-së

Në bazë Ligjit për të Drejtat dhe Liritë e Pakicave, neni 33 paragrafi 8 („Fl. zyrtare e MZ”, nr. 031/17 të datës 12.05.2017) dhe të...

KKSH takim me delegacionin e Komitetit Këshillimor për Konventen Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare

Në kuadër të vizitës së katërt të Komitetit Këshillimor për Konventën Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Mal të Zi, te organizuar nga Keshilli...

KKSH takim me Kryeministrin e Malit të Zi, z.Milojko Spajiq

Kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Mal të Zi, Faik Nika së bashku me Kryetarët e Këshillave tjerë te pakicave nacionale, realizoi dje një...

Njoftim: Shtyhet afati për aplikim për elektor

Në bazë Ligjit për të Drejtat dhe Liritë e Pakicave, neni 33 paragrafi 8 („Fl. Zyrtare e MZ”, nr. 031/17 e datës 12.05.2017) dhe të...

THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në Kuvendin e elektorëve

Në bazë Ligjit për të Drejtat dhe Liritë e Pakicave, neni 33 paragrafi 8 („Fl. zyrtare e MZ”, nr. 031/17 të datës 12.05.2017) dhe të...

Lajmet

Zgjatet afati për aplikime për elektor të KKSH-së

Në bazë Ligjit për të Drejtat dhe Liritë e Pakicave, neni 33 paragrafi 8 („Fl. zyrtare e MZ”, nr. 031/17 të datës 12.05.2017) dhe të...

KKSH takim me delegacionin e Komitetit Këshillimor për Konventen Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare

Në kuadër të vizitës së katërt të Komitetit Këshillimor për Konventën Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Mal të Zi, te organizuar nga Keshilli...

KKSH takim me Kryeministrin e Malit të Zi, z.Milojko Spajiq

Kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarëve në Mal të Zi, Faik Nika së bashku me Kryetarët e Këshillave tjerë te pakicave nacionale, realizoi dje një...

Njoftim: Shtyhet afati për aplikim për elektor

Në bazë Ligjit për të Drejtat dhe Liritë e Pakicave, neni 33 paragrafi 8 („Fl. Zyrtare e MZ”, nr. 031/17 e datës 12.05.2017) dhe të...

THIRRJE PUBLIKE për pjesëmarrje në Kuvendin e elektorëve

Në bazë Ligjit për të Drejtat dhe Liritë e Pakicave, neni 33 paragrafi 8 („Fl. zyrtare e MZ”, nr. 031/17 të datës 12.05.2017) dhe të...

Takim me ministrin z. Marash Dukaj

Sot, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Mal të Zi z. Faik Nika u prit nga ministri i Administratës Publike z. Marash Dukaj.  Duke...