Anëtarët e zgjedhur në Kuvendin e Elektorëve

Faik Nika
Nail Draga
Qani Osmani
Adriana Hoxha
Jeta Hasangjekaj
Edita Nimanbegoviq
Tahir Tahiri
Lindon Gjelaj
Vasel Sinishtaj
Iber Hoti
Agron Dushaj
Mefit Tela
Ilir Llazorja
Ruzhdi Lluka
Nik Gjeloshaj
Qazim Muja
Luljeta Sefa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *