LAJMËRIM: SPECIALIZIME NË FUSHËN E MJEKËSISË

Sipas informacioneve të adresuara nga Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Kosovës, bëhet me dije se do të hapen kuotat e veçanta për specializime në fushën e mjekësisë për mjekët shqiptarë nga Mali i Zi.

Ftojmë të gjithë mjekët shqiptarë nga Mali i Zi që kanë interesim për të përfunduar specializimin në Republikën e Kosovës, të dërgojnë pranë Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Mal të Zi të dhënat si:

  1. Emri dhe mbiemri i kandidatit
  2. Lëmia për specializim

Të dhënat mund t’i dërgoni përmes adresave të e-maileve: knsh@t-com.me dhe kksh.mn@gmail.com .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *