APLIKO: TRAJNIM PËR LIDERËT E RINJ

Njoftim
(Ftesë për aplikim)

TRAJNIM PËR LIDERËT E RINJ
(Pjesëmarrja e përfaqësuesve të pakicave kombëtare në jetën publike e politike të Malit të Zi)

29-30 maj 2021, Hotel “Otrant” Ulqin

Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Mal të Zi, në kuadër të Planit të Veprimit për implementimin e Strategjisë për pakicat kombëtare 2019-2023, për periudhën 2021-2022, do të organizojë Trajnimin për të rinj me temë “Rëndësia e pjesëmarrjes së të rinjve shqiptarë në Mal të Zi në jetën publike e politike”.

Ftojmë të rinjtë shqiptar (nga Rozhaja, Plava, Gucia, Tuzi-Malësia, Tivari e Ulqini) të moshës nga 16 deri në 25 vjeç, të cilët kanë prirje dhe e përcjellin me vëmendje jetën publike dhe politike në Mal të Zi, të aplikojnë për të marrë pjesë në “Trajnim për Liderë të Rinj”.

Aplikimi bëhet përmes e-maileve: kksh.mn@gmail.com ose knsh@t-com.me duke dërguar të dhënat personale si: emër, mbiemër, viti i lindjes, kontakt telefoni, adresa e-mail, adresa e vendbanimit aktual dhe shkolla ose shkollimi që ndjek. Për shkak të masave kufizuese kundër pandemisë COVID-19, numri i pjesëmarrësve është i kufizuar dhe varion nga 20 deri në 25 persona (përparësi në përzgjedhje do të kenë përsonat të cilët aplikojnë të parët për pjesëmarrje).

Për pjesëmarrësit nga jashtë territorit të Komunës së Ulqinit, Këshilli do të mbulojë shpenzimet e akomodimit, ushqimit dhe udhëtimit. Ndërsa për pjesmarrësit nga territori i Komunës së Ulqinit do të sigurohen vaktet e shuajtjeve gjatë qëndrimit në trajnim dhe kompenzimi i udhëtimit nëse vendbanimi i pjesëmarrësit është më larg se 20 km nga vendi i mbajtjes së trajnimit.

Për detaje më të hollësishme mund të informoheni duke klikuar në vazhdim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *