Kuotat e Universiteteve në Shqipëri 2014

KKSH ne Tirane ne Ministrin e Arsimit dhe Sportit 1

Të nderuar,

Këtu mund të gjeni kuotat e caktuara nga Qeveria e Shqipërisë, në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar Shqiptar në Mal të Zi dhe Ambasadën e Shqipërisë në Podgoricë, për studentët shqiptar nga Mali i Zi që dëshirojnë të studiojnë në Universitetet Shtetërore në Shqipëri!

Nga 600 kuota për studentët shqiptar nga trojet, për studentet nga MZ jan ndarë 208 kuota.

kliko më poshtë:

Trojet tabela e shperndarjes finale 12 08 2014

Dorëzimi i aplikimeve bëhet drejtpërdrejt në Universitetet përkatëse prej datës 25. gusht 2014. deri me 10. shtator 2014.

Ndërsa për disa programe studimi ku është i paraparë konkursi i pranimit aplikimi bëhet prej 21. gusht. 2014 deri me 28.gusht 2014 në orën 12.

Udhëzimet mbi fakultetet për të cilët parashihet konkurimi me provim pranues e keni më poshtë:

Udhezim 20 konkurset 14 – 15 integral

Për detaje më të hollësishme mbi procedurën e aplikimit si dhe dokumentëve që nevojiten kliko në dokumentin:

Udhezimi procedurat e konkurimit

Për çdo informatë më të hollësishme mund të kontaktoni në KKSH

KËSHILLI KOMBËTAR I SHQIPTARËVE NË MALIN E ZI

85360 Ulqin, bul. Gjergj Kastrioti Skenderbeu p.n-b.b, Tel/fax  +382 30 411 302 ,mob. + 382 69 333 663 dhe +382 67 747 707,

E-mail: knsh@t-com.me     www.knsh.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *