PROGRAMET NE UNIVERSITETET E SHQIPERISE PER MASTER PROFESIONAL DHE MASTER I SHKENCAVE PER VITIN AKADEMIK 2014/15

LAJMERIM:

LAJMEROHEN TE GJITHE TE INTERESUARIT QE POSEDOJNE DIPLOMAT BACHELOR DHE DESHIROJNE TE REGJISTROHEN PER NDJEKJEN E STUDIMEVE MASTER PROFESIONAL DHE MASTER SHKENCOR NE UNIVERZITETET E SHQIPERISE, TE PARAQITEN ME KERKESAT PER PROGRAMIN QE DUAN DERI ME 21.10.2014 NE ADRESEN E KESHILLIT KOMBETARE TE SHQIPTAREVE NE MAL TE ZI knsh@t-com.me, OSE NE NR.KONTAKTUES 030/411-302 DHE 069 333 663. NE BAZE TE PREFERENCAVE TE DERGUARA NGA KKSH, MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT E REPUBLIKES SE SHQIPERISE DO TE BEJE SHPERNDARJEN E KUOTAVE.

KESHILLI KOMBETARE I SHQIPTAREVE NE MAL TE ZI.

Per tabelen e programeve klikoni ketu: Propozime per kuota_cikli i II_Troje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *