KKSH takim me delegacionin e Komitetit Këshillimor për Konventen Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare

Në kuadër të vizitës së katërt të Komitetit Këshillimor për Konventën Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Mal të Zi, te organizuar nga Keshilli i Evropës, sot u realizua nje takim në mes të përfaqësuesve të Këshillit Kombëtar dhe delegacionit të Bordit të Komitetit Këshillimor i përbërë nga: David Smith (Përfaqësues i Mbretërisë së Bashkuar), Mikko Puumalainen (Përfaqësues i Finlandës) dhe Pedro Afuilera Cortes (Përfaqësues i Spanjës), në Librarinë “Ulqini”.  

Në kuadër të punës së tij, Komiteti monitoron në detaje respektimin e të drejtave të pakicave në 39 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës çdo 5 vjet. Si rezultat, Komiteti harton një opinion që përfshin rekomandime për autoritetet e secilit prej këtyre vendeve se si të zgjidhen problemet e identifikuara. Mali i Zi është një nga vendet për të cilat Komiteti Këshillimor do të përgatisë një opinion në 2023/24 në kuadër të ciklit të katërt të vlerësimit.

Në takimin e ditës së sotme u diskutua për disa çështje të rëndësishme për  Shqiptarët në Mal të Zi, ku si tematika kyçe ishin: Arsimi, Kultura, Toleranca dhe dialogu ndërkulturor etj.

Në fund të takimit Kryetari i Këshillit Kombetar, z.Faik Nika theksoi se është shumë e rëndësishme, që të ketë një bashkëpunim dhe komunikim të vazhdueshëm me Komunitetin Këshillimor për Konventen Kuader për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, duke zhvilluar edhe më shumë takime të tilla në të ardhmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *