Kontakt

 

Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Mal të Zi
Bul. Skënderbeu p.n. / 85360 Ulqin
Tel: +382 (0)30 411 302, Fax: +382 (0)30 411 302

e-mail: knsh@t-com.me