KËRKESË APLIKIMI PËR NJËVLERSHMËRI DIPLOME TË SHKOLLËS SË MESME

Të gjithë të interesuarit për të ndjekur studimet në Universitetet e Shqipërisë në vitin akademik 2014- 2015 duhet që para se të aplikojnë në fakultetet përkatëse të dorzojnë dokumentet të noterizuara për njohje (njëflershmëri) pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit në Tiranë çdo ditë pune. Dokumentet e domosdoshme që duhen dorëzuar në Komisionin e Posaçëm në MAS:

  1. Fotokopjen e dokumentit të identifikimit.           
  2. Diplomën e shkollës së mesme (të përkthyer dhe të noterizuar).
  3. Dëftesat origjinale të të gjitha viteve të shkollës së mesme (të përkthyera dhe të noterizuara).
  4. Dokumentin që vërteton dhënien e provimeve të barasvlershme me Maturën Shtetërore në Shqipëri.    Në këtë dokument të jenë pasqyruar rezultatet për çdo lëndë të dhënë provim kombëtar.

Për kërkesën përkatëse  kliko më poshtë:  Kerkese aplikim per studime -njohje 2014            KKSH- Njoftim per kandidatet per student 2014-15Universiteti i Tiranes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *